ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
інтернет-магазину ledkontur.com.ua
  
ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР ПРО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Справжня Публічна Оферта є пропозицією фізичної особи Маковеєв Віталій Сергійович укласти публічний договір про придбання товару за допомогою інтернет-магазину https://ledkontur.com.ua/ з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче. Цей Договір є публічною офертою відповідно законодавством України, тобто містить всі істотні умови Договору, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію укласти Договір на зазначених умовах з будь-яким фізичним, які вчинили акцепт оферти відповідно до умов цього Договору.

Виступаючи від свого імені фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович іменоване надалі Продавець, з одного боку, і фізична особа, акцептовані умови цієї оферти, іменоване надалі Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані сторони, а окремо — Сторона, укласти договір на зазначених нижче умовах.
Електронний Договір за юридичною силою прирівнюється до Договору, складеною у письмовій формі та підписаною Сторонами, в тому числі посвідченою печатками Сторін.
Акцепт зізнається повним і беззастережним виключно в тому випадку, якщо виконавець погодився з усіма умовами цього Договору та скоїв реєстрацію (або будь-які інші дії, які прирівнюються до реєстрації) та оплату (або будь-які інші дії, які прирівнюються до оплати).


Сторони укладають цей Договір про придбання товару за допомогою інтернет-магазину https://ledkontur.com.ua/, на наступних умовах:


ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Інтернет-магазин "https://ledkontur.com.ua/ru/" (далі "Інтернет-магазин") - Інтернет-сайт, розташований за адресою https://ledkontur.com.ua/ru/ і належить фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович.
Адміністрація Інтернет-магазину — співробітники, уповноважені на управління Сайтом https://ledkontur.com.ua/ru/.


Користувач Інтернет-магазину (далі "Користувач") - будь-яка особа, яка має доступ до інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси.
Товар — товару для вуличного освітлення на сонячній енергії, представлені в каталозі Інтернет-магазину для їх реалізації Користувачам в рамках і на умовах, що регламентуються публічною офертою купівлі-продажу, розміщеної на Сайті.

Замовлення — заявка Користувача на придбання Товару з каталогу Сайту, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині.

Реєстрація — процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму на сторінках Інтернет-магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину. При цьому Користувач стає зареєстрованим.

Політика конфіденційності - документ Положення про конфіденційність персональних даних, який регулює зобов'язання Адміністрації Інтернет-магазину розташованого на доменному імені https://ledkontur.com.ua/ru/ і належить фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович. В частині обробки персональних даних Користувача і публікується за адресою https: / /ledkontur.com.ua/ru/

Публічна оферта — пропозиція про укладення договору про придбання товару за допомогою Інтернет-магазину "https://ledkontur.com.ua/ru/", розташованого на доменному імені https://ledkontur.com.ua/ru/ і належить фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович, опубліковане за адресою https://ledkontur.com.ua/ru/.

Продавець — фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович, Представлений Адміністрацією Інтернет-магазину, який пропонує користувачам Інтернет-магазину ознайомитися з текстовим і графічним описом реалізованого Товару, з текстом цього Договору (оферта), після чого укласти договір про придбання такого товару за допомогою Інтернет-магазину.

Покупець — Користувач Інтернет-магазину, особа, яка ознайомилося і повністю прийняло Положення про конфіденційність і цей Договір (Оферта), справив / ла Замовлення пропонованого Продавцем Товару в порядку і в строки, встановлені цим Договором (оферта), а також на присутніх справив / ла оплату замовленого товару.

Послуги — перелік дій та домовленостей, які спрямовані на представлення Покупцеві реалізованого Товару за допомогою текстового і графічного опису, а також на виконання договору про придбання товару за допомогою Інтернет-магазину, відповідно до умов цього Договору (оферта) та інших документів, які регулюють взаємовідносини між Продавцем і Покупцем.

Акцепт — юридичний факт (дія) прийняття Користувачем цього Договору (оферта).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках цього Договору Продавець зобов'язується, за замовленням Покупця передати останньому у власність Товар, який міститься в замовленні Покупця, на умовах регламентованих цим Договором (оферта), а Покупець зобов'язується прийняти такий Товар, а також провести його оплату в строк і в розмірі, обумовленому сторонами в процесі підтвердження замовлення.
1.2. Цей Договір (оферта) є офіційною пропозицією Продавця до укладення цього Договору придбання Товару і містить всі істотні умови Договору про придбання Товару.
1.3. Акцептом даного Договору (оферта) є отримання Продавцем повідомлення від Покупця про намір Покупця придбати Товар, що супроводжується діями, спрямованими на оплату Товару, в порядку, в розмірі та в строки, зазначені в цьому Договорі (оферта).
1.4. Здійснюючи Акцепт цього Договору (оферта), Покупець гарантує, що ознайомлений, погоджується, а також повністю і беззастережно приймає всі умови укладення Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору (оферта). Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сторінках Інтернет-магазину, означає згоду Покупця з усіма умовами цього Договору (оферта).
1.5. Здійснюючи дії по Акцепту цього Договору (оферта), Покупець гарантує, що він має законні права вступати в договірні відносини з Продавцем.
1.6. Цей Договір (оферта) розміщується на сторінках Інтернет-магазину за адресою:
https://ledkontur.com.ua/ru/
1.7. Продавець має право в будь-який час без повідомлення Покупця вносити зміни в умови цього Договору (оферта). Зміни в умови цього Договору (оферта) набирають чинності з моменту опублікування їх на сторінках Інтернет-магазину за адресою:
https://ledkontur.com.ua/ru/
1.8. Договір, укладений відповідно до оферти, не може бути відкликаний інакше як відповідно до умов цього Договору (оферта).
1.9. Договір, укладений відповідно до цієї офертою, не вимагає скріплення печатками і / або підписання Покупцем і Продавцем, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

1.10. Договір набуває чинності з моменту вчинення Акцепту і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
1.11. Термін дії цієї оферти не обмежений, якщо інше не зазначено в новій версії Договору (оферта), опублікованого на сторінках Інтернет магазина
1.12. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, про місце його виготовлення, про ціну Товару, про умови придбання, оплати та доставки тощо.

2. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

2.1. В рамках цього Договору (оферта) Покупцеві надається можливість придбати Товар допомогою захищених сторінок Інтернет-магазину або зробити замовлення обраного Товару.
2.2. Попередньо Користувачеві необхідно зареєструватися на сторінках Інтернет-магазину. Можлива швидка Реєстрація в процесі оформлення Замовлення.
2.3. У процесі реєстрації та оформлення Замовлення Покупець зобов'язується надати Продавцю повні та достовірні відомості, достатні для виконання Продавцем зобов'язань з продажу і доставки Товару.
2.4. Покупець погоджується з тим, що при будь-якій зміні будь-яких наданих Продавцю даних, необхідних для належного виконання зобов'язань Продавця з продажу і доставки Товару, Покупець зобов'язується негайно повідомити службу клієнтської підтримки Інтернет-магазину за адресою ledkontur.ua@gmail.com або за телефонами вказаними на сайті.
2.5. Користувач погоджується з тим, що в разі невиконання та / або неналежного виконання Продавцем зобов'язань по продажу і / або доставці Товару у зв'язку з наданням Покупцем неправдивих, неповних та / або недійсних даних, а так само і невиконання умов цього Договору (оферта), Продавець не несе відповідальності за будь-який пов'язаний з цим збитки.
2.6. Покупець визнає, що супроводжує Товар опис не може претендувати на вичерпну інформативність, може містити неточності. Покупець може направляти свої зауваження щодо подання Товару на сторінках Інтернет-магазину на адресу ledkontur.ua@gmail.com або за телефонами вказаними на сайті.
2.7. Покупець визнає, що Продавець докладає достатніх зусиль, щоб зовнішній вигляд Товару відповідали описам, наведеним в каталозі на сторінках Інтернет-магазину. Одночасно Продавець доводить до Вашого відома, що фактично зовнішній вигляд і характеристики Товару можуть незначно відрізнятися від цих описів. Продавець залишає за собою право повідомити про невідповідності в Описі Товару на сторінках Інтернет магазину. В останньому випадку Покупець безумовно приймає такі невідповідності при здійсненні акцепту цього Договору (оферта).
2.8. Покупець проінформований, що ціна і наявність Товару на сторінках Інтернет магазина змінюються цілодобово без попереднього повідомлення про це і остаточна вартість Товару повідомляється менеджерами Інтернет магазину в момент підтвердження замовлення Покупцем.
2.9. На останньому етапі оформлення Замовлення Покупець отримує можливість ознайомлення з цим Договором (оферта), яка приймається або відхиляється Покупцем.
2.10. Після оформлення Замовлення Покупцю направляється підтвердження по електронній пошті. Справжнім Покупець погоджується з отриманням такого підтвердження. Також менеджера Інтернет магазину можуть підтвердити замовлення за телефонним номером Покупця.
2.11. Продавець робить все наявні в його розпорядженні заходи для того, щоб на сторінках Інтернет магазину відображалася найбільш актуальна інформація про наявність того чи іншого товару на складі Продавця.
2.12. Покупець погоджується з тим, що Продавець не може гарантувати наявність Товару в достатній кількості, якщо сумарна кількість Товару за заявками даного Покупця перевищує обсяги, типово необхідні для користування.
2.13. Всі питання, пов'язані з придбанням Товару з каталогу на сторінках Інтернет магазину, Покупець може направляти в службу клієнтської підтримки за адресою ledkontur.ua@gmail.com або за телефонами вказаними на сайті.
2.14. Акцепт справжньої оферти є повною згодою Покупця з усіма умовами, в тому числі обов'язок Покупця ознайомиться з характеристиками і якістю товару, викладеними в описі до нього на сторінках Інтернет магазину.
2.15. Акцептом даного Договору є одне з наступних дій:
- реєстрація на сторінках Інтернет магазину https://ledkontur.com.ua/ru/, через спеціальну форму;
- замовлення товару за допомогою Інтернет магазину https://ledkontur.com.ua/ru/, через захищені сторінки Інтернет магазину;
- оплата замовленого товару в Інтернет магазині https://ledkontur.com.ua/ru/.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Покупець зобов'язується:
3.1.1. Оплатити замовлений Товар в порядку, визначеному цим Договором (оферта) і домовленістю в момент підтвердження замовлення у менеджера Інтернет магазину.
3.1.2. Чи не використовувати інформацію, отриману від Продавця способами, здатними привести до нанесення збитку інтересам Продавця.
3.1.3. При Реєстрації надати Продавцю адресу електронної пошти.
3.2. Продавець зобов'язується:
3.2.1. Передати у власність Покупця Товар, який замовив і оплатив останній в порядку визначеному цим Договором (оферта).
3.2.2. Дотримуватися узгоджений Сторонами порядок придбання і доставки замовленого і оплаченого товару.
3.2.3. Використовувати всі особисті дані і іншу конфіденційну інформацію про Покупця тільки для виконання цього Договору (оферта), не передавати і не розкривати третім особам, що знаходиться у нього документацію та інформацію про Покупця.
3.2.4. Давати усні та письмові консультації Покупцеві за додатковими питань, пов'язаних з виконанням цього Договору (оферта).
3.3. Покупець має право:
3.3.1. Вимагати від Продавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного виконання цього Договору (оферта).
3.3.2. Вимагати належного виконання цього Договору (оферта) продавцем.
3.3.3. Звертатися до Продавця з усіх питань, пов'язаних з виконанням цього Договору (оферта).
3.4. Продавець має право:
3.4.1. Самостійно визначати форми і методи виконання цього Договору (оферта), виходячи з його умов і конкретного замовлення Покупателя3.4.2. Вимагати оплати за надані або надані Послуги.
3.4.2. Відмовитися від виконання Договору за умови невиконання Покупцем обов'язків по оплаті.
3.4.3. Отримувати від Покупця будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за цим Договором (оферта).

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Оплата за цим Договором здійснюється у валюті України - гривні.
4.2.Оплата Товар за цим Договором здійснюється Покупцем шляхом готівкової оплати або безготівкового перерахування коштів одним із способів, пропонованих Покупцеві на сторінках Інтернет магазина при оформленні Замовлення, в залежності від функціональних можливостей Інтернет магазину. Покупець погоджується, що обраний ним спосіб оплати не підлягає зміні з моменту оформлення Замовлення.
4.3. Вартість Товару на сторінках інтернет магазину є не остаточною і може змінюватися в залежності від ринкових цін. Остаточну вартість Товару повідомляє менеджер Інтернет магазину в момент підтвердження замовлення Покупцем.
4.4. Моментом оплати товару вважається момент зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, в залежності від способу оплати.
4.5. Продавець не несе відповідальності за збільшення орієнтовних термінів доставки в зв'язку з затримкою оплати Замовлення.
4.6. Оплата ветеринарного обладнання здійснюється на умовах договору купівлі-продажу.

5. ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Після того, як замовлення оплачує Покупцем і грошові кошти зараховуються на розрахунковий рахунок Продавця, крім випадків готівкової оплати кур'єру, останній передає оплачений товар транспортної компанії на умовах і в терміни, передбачені цим Договором (оферта) і способом, який вибрав Покупець.
5.2. Доставка товару здійснюється за допомогою передачі Товару транспортної компанії (кур'єру). Після збору Замовлення і його відправки, Покупцеві надається ідентифікаційний номер пересилається Замовлення, який він може відслідковувати через сайт транспортної компанії перевізника.
5.3. Доставка проводиться за рахунок Покупця і оплачується в момент отримання такого товару, крім випадків, коли оплата за доставку проводиться іншим затвердженим сторонами способом.
5.4. Момент отримання Покупцем посилки через транспортну компанію (кур'єра), є юридичним фактом виконання Продавцем своїх обов'язків за Договором.
5.5. Право власності на куплений товар, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) товару Покупцеві або транспортної компанії (кур'єру), яка здійснює доставку такого товару Покупцеві.
5.6. Доставка товарів для вуличного освітлення на сонячній енергії відбувається після підписання договору купівлі-продажу та узгодження термінів поставки. При замовленні ___- х і більше одиниць обладнання діє знижка ___%.
5.7. Доставка товарів здійснюється протягом трьох робочих днів.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

6.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження замовленого товару переходить на покупця в момент передачі замовленого товару транспортної компанії, яка виробляє його доставку Покупцеві.
6.2. У всьому, що не передбачено в цьому Договорі (оферта), щодо повернення та обміну Товару, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.3. Питання по поверненню та обміну Покупець адресує Службі технічної підтримки за адресою ledkontur.ua@gmail.com або за телефонами вказаними на сайті.
6.4. Інтернет-магазин гарантує право на повернення товару належної якості, який Вам не підійшов і не був у використанні протягом 14 днів згідно статті 9 Закону про захист прав споживачів.
6.5. Винятком є ​​товари належної якості, що не підлягають поверненню та обміну, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 19 березня 1994р №172 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF). Обов'язковою умовою для повернення є такі вимоги: товар не був у використанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, який був виданий покупцеві разом з проданим товаром, згідно ст.9 закону про ЗПП (http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12)
6.6. У разі якщо ви відправляєте товар належної якості, доставку здійснюється за рахунок відправника, в іншому випадку, доставку оплачує одержувач. Потім замовлення буде оброблено і повернений на склад.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України.
7.2. Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.
7.3. Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

8. Вирішення спорів

8.1. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов'язковим.
8.2. Претензійні листи направляються Сторонами кур'єром, або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останнього адресату за місцезнаходженням Сторін.
8.3. Не допускається спрямування Сторонами претензійних листів іншими способами: через електронну пошту.
 8.4. Термін розгляду претензійного листа становить 15 календарних днів з дня отримання останнього адресатом.
8.5. При неможливості вирішення розбіжностей в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися з позовом до суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір, укладений відповідно до цього Договору (оферта), може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавством України.

9.2. Оферта цього Договору є актуальною з моменту публікації його на сторінках Інтернет магазину діє до кінця кожного року з наступною пролонгацією.


10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.
10.2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.
10.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

11. Інші умови

11.1. Якщо з тих чи інших причин одна або декілька положень Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.
11.2. Покупець розуміє і погоджується з тим, що прийняття цього Договору (оферта) означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору (оферта) без винятку.
11.3.Текст справжньою Договору розташований за адресою
https://ledkontur.com.ua/ru/
11.4. Цей Договір складено українською мовою, є публічною офертою, містить всі істотні і адресований невизначеному колу осіб.

Продавець:
фізична особа Маковеєв Віталій Сергійович
Юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика 10, кв. 9